0

Izveidosim kadu interesantu fonu. Ar <pattern> palidzibu mes varam aizpildit objekta virsmu ar vienadiem elementiem : trijsturisiem, taisnsturisiem, apliem utt
Atributi width, height nosaka katra objekta izmerus x,y - pirma objekta krejsa augsa stura koordinates
Ar atributu viewBox uzdodam lauku objekta zimesanai
<svg>
<rect x='0' y='0' width='500' height='200' fill='#a0a0ff' />
</svg>