Бригада

Бригада
Слева-направо: Amstel, farmerjohn (частично), РекторЪ, Dem (частично), Andrey82